សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :Promotion ពិសេស​ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅសំរាប់អតិថិជនដែលបានទិញ SamSung Note 8 លោកអ្នកនឹងបានឆ្នាំងសាក Wireless ភ្លាមៗ៕ ទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 ,010​ 515151 សូមអរគុណ​ ..

 

Iphone
$895
Detial
Iphone 8 ( warranty 1year )
$900
Detial
Iphone 8 plus ( warranty 1year )
$1120
Detial
Iphone X ( Warranty 1year )
$0
Detial
New Promotion
Samsung
$553
Detial
A8 plus ( 2018 )
$453
Detial
A8 ( 2018 )
$0
Detial
Big Promotions
$0
Detial
Big Promotion
Huawei
$850
Detial
Mate 10 Pro
$329
Detial
Nova 2i
$699
Detial
P10 Plus
$530
Detial
P10
$299
Detial
Oppo F5
$0
Detial
R11
$199
Detial
A39
$229
Detial
A57
Nokia
$229
Detial
Nokia 6
$193
Detial
Nokia 5
$143
Detial
Nokia 3
$48
Detial
Nokia 3310
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO