សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :ចាប់ពីថ្ងៃទី04 ដល់​ថ្ងៃទី2​2 ក្នុងខែកញ្ញានេះ​  លេាកអ្នកអាចកក់ Samsung Galaxy Note8 បាន ហើយលេាកអ្នកអាចទទួលទូរសព្ទ៏បាននៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញា  សូមជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញណប័ណ្ណ  ទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 .សូមអរគុណ​ 

 

Iphone
$1270
Detial
Iphone X
$865
Detial
Iphone 8 plus
$740
Detial
Iphone 8
$780
Detial
Iphone7 Red
Samsung
$599
Detial
Galaxy Note FE(Fan Edition)
$919
Detial
Note 8
$275
Detial
Samsung Gear 360 (2017)
$135
Detial
Galaxy J2 Prime
Huawei
$329
Detial
Nova 2i
$699
Detial
P10 Plus
$530
Detial
P10
$579
Detial
Huawei P9 Plus
$0
Detial
R11
$199
Detial
A39
$229
Detial
A57
$489
Detial
Oppo f3plus black
Nokia
$229
Detial
Nokia 6
$193
Detial
Nokia 5
$143
Detial
Nokia 3
$48
Detial
Nokia 3310
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO