សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថាGALAXY S10 បានមកដល់ហើយ​ លោកអ្នកអាចPre-order ចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភះឆ្នាំ2019នេះតទៅ Tell: 012 95 3333/010/011 51 51 51 សូមអរគុណ ៕

 

Iphone
$1170
Detial
Xs Max
$785
Detial
Iphone XR
$1050
Detial
Iphone xs
$830
Detial
IphoneX
Samsung
$519
Detial
Galaxy A9(2018) 128GB
$730
Detial
Note8 (256GB)
$820
Detial
Note9
$149
Detial
J4 plus
Huawei
$0
Detial
Mate 20pro
$0
Detial
Mate 20X
$299
Detial
Nova 3e
$850
Detial
Mate 10 Pro
$335
Detial
F9
$830
Detial
Find X
$296
Detial
A7
$159
Detial
A3s
Nokia
$229
Detial
Nokia 6
$193
Detial
Nokia 5
$143
Detial
Nokia 3
$48
Detial
Nokia 3310
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO