សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :Promotion ពិសេស​ចាប់ពីថ្ងៃទី​ 1 ដល់ 31 ខែធ្នូរ​​​ ឆ្នាំ2017​នេះ​  មានការដូរបន្ថែមជូនសំរាប់ Galaxy J7+​, J3pro, J5pro, J7pro​ ។​     ថ្ងៃបុណ្យណូអែលខាងមុខនេះ​​ ហាងគីរីរម្យមាន Promotion ពិសេសសំរាប់ Iphone ធានារយះពេលមួយឆ្នាំ  ទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 ,010​ 515151 សូមអរគុណ​ ..

 

Iphone
$0
Detial
New Promotion
$1170
Detial
Iphone X
$865
Detial
Iphone 8 plus
$740
Detial
Iphone 8
Samsung
$399
Detial
Galaxy J7 plus
$209
Detial
Galaxy J3 pro
$279
Detial
Galaxy J5 pro
$319
Detial
J7 pro
Huawei
$329
Detial
Nova 2i
$699
Detial
P10 Plus
$530
Detial
P10
$579
Detial
Huawei P9 Plus
$299
Detial
Oppo F5
$0
Detial
R11
$199
Detial
A39
$229
Detial
A57
Nokia
$229
Detial
Nokia 6
$193
Detial
Nokia 5
$143
Detial
Nokia 3
$48
Detial
Nokia 3310
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO