សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :​ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅលោកអ្នកអាច Pre-older Galaxy S9+ បានមានFree Speaker តំលៃចាប់ពីតំលៃ100$ឡើងទៅ ,បើលោកអ្នកមកដល់កន្លែងផ្ទាល់តំលៃអាចចចារបាន សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 ,010​ 515151 សូមអរគុណ​ ..

 

Iphone
$890
Detial
8 Plus Red
$295
Detial
VIVO V9 ( Not Iphone )
$720
Detial
Iphone 8
$895
Detial
Iphone 8 plus ( warranty 1year )
Samsung
$525
Detial
A8 star
$999
Detial
Galaxy S9 Plus
$859
Detial
Galaxy S9
$145
Detial
J2 Pro
Huawei
$850
Detial
Mate 10 Pro
$329
Detial
Nova 2i
$699
Detial
P10 Plus
$530
Detial
P10
$880
Detial
Oppo F7 plus
$329
Detial
F7
$299
Detial
Oppo F5
$0
Detial
R11
Nokia
$229
Detial
Nokia 6
$193
Detial
Nokia 5
$143
Detial
Nokia 3
$48
Detial
Nokia 3310
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO