សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :ចាប់ពីថ្ងៃទី04 ដល់​ថ្ងៃទី2​2 ក្នុងខែកញ្ញានេះ​  លេាកអ្នកអាចកក់ Samsung Galaxy Note8 បាន ហើយលេាកអ្នកអាចទទួលទូរសព្ទ៏បាននៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញា  សូមជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញណប័ណ្ណ  ទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 .សូមអរគុណ​ 

 

Service

We provide services from the following:

  • Sell All kind of Cell Phone
  • Installation Camera Security
  • Cell Phone Repair

ហាងលក់ទូរស័ព្ទគិរីរម្យយើងខ្ញុំផ្តល់នូវសេវាកម្មដូចខាងក្រោម

  • មានលក់គ្រប់ប្រភេទទូរស័ព្ទ
  • តំឡើងរៀបចំនូវ Camera សុវត្ថិភាព
  • ជួសជុលទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទ
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO