សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :ចាប់ពីថ្ងៃទី04 ដល់​ថ្ងៃទី2​2 ក្នុងខែកញ្ញានេះ​  លេាកអ្នកអាចកក់ Samsung Galaxy Note8 បាន ហើយលេាកអ្នកអាចទទួលទូរសព្ទ៏បាននៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញា  សូមជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញណប័ណ្ណ  ទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 .សូមអរគុណ​ 

 

Contact Us

Mr. HENG KHEANG

       Director

H/P: 012 953 333

        011 515 151

 Head Office                                                 

No 487, ផ្លូវ​ព្រះមុនីវង្ស (ជិតអាគារ 42 ជាន់),       

សង្កាត់បឹងកេងកងទី2, ខ័ណ្ឌចំការមន                  

E-mail: kiriromshop@yahoo.com                       

 

សាខាទី2

No 164, ផ្លូវព្រះស៊ីហនុ (អតិតៈ​ ផ្លូវគិរីរម្យ),

សង្កាត់បឹងកេងកងទី2, ខ័ណ្ឌចំការមន

E-mail: kiriromshop@yahoo.com  

Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO