សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :​ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅលោកអ្នកអាច Pre-older Galaxy S9+ បានមានFree Speaker តំលៃចាប់ពីតំលៃ100$ឡើងទៅ ,បើលោកអ្នកមកដល់កន្លែងផ្ទាល់តំលៃអាចចចារបាន សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 ,010​ 515151 សូមអរគុណ​ ..

 

A8 ( 2018 )

445 $

លោកអ្នកទទួលបាន Travelling pouch រួបមាន: ដងថត​selfie , ជើង Tripot តូច​ នឹង​ Battery Pack ទំហំ 10000mah.
  • Descripton
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO