សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថាGALAXY S10 បានមកដល់ហើយ​ លោកអ្នកអាចPre-order ចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភះឆ្នាំ2019នេះតទៅ Tell: 012 95 3333/010/011 51 51 51 សូមអរគុណ ៕

 

Ipad pro 9.7

570 $

 32 GB= 570$

 128GB = 770$

 256 GB = 840$

  • Descripton
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO