សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :Promotion ពិសេស​ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅសំរាប់អតិថិជនដែលបានទិញ SamSung Note 8 លោកអ្នកនឹងបានឆ្នាំងសាក Wireless ភ្លាមៗ៕ ទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 ,010​ 515151 សូមអរគុណ​ ..

 

NVR
$455
Detial
DS-7732NI-I4
$395
Detial
DS-7716NI-I4
$435
Detial
DS-7732NI-E4/16P
$355
Detial
DS-7716NI-E4/16P
$195
Detial
DS-7608NI-E2/8P
$300
Detial
DS-7732NI-E4
$115
Detial
DS-7616NI-E2
$85
Detial
DS-7608NI-E2
$75
Detial
DS-7608NI-E1
$70
Detial
DS-7604NI-E1
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO