សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :​ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅលោកអ្នកដែលបានទិញទូរសព្ទ៏ Iphone Xs Max របស់ក្រុមហ៊ុន Singapore លោកអ្នកនឹងទទួលបានការ​ Free កាស Airpods ភ្លាមៗ ៕ Tell: 012 95 3333/010/011 51 51 51.

 

NVR
$455
Detial
DS-7732NI-I4
$395
Detial
DS-7716NI-I4
$435
Detial
DS-7732NI-E4/16P
$355
Detial
DS-7716NI-E4/16P
$195
Detial
DS-7608NI-E2/8P
$300
Detial
DS-7732NI-E4
$115
Detial
DS-7616NI-E2
$85
Detial
DS-7608NI-E2
$75
Detial
DS-7608NI-E1
$70
Detial
DS-7604NI-E1
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'timezonedb' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: