សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :​ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅលោកអ្នកអាច Pre-older Galaxy Note9 បាន បើលោកអ្នកមកដល់កន្លែងផ្ទាល់តំលៃអាចចចារបាន ៕​  Pre-older Oppo F9 ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅលោកអ្នកអាចទទួលបានកាដូរពិសេសដូចជា​: កាស​Bluetooth , Sim Smart , ជើងទ្រLive Video នឹង កាបូបស្ពាយពីក្រោយ​ ៕៕​ សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 ,010​ 515151 សូមអរគុណ​ ..

 

NVR
$455
Detial
DS-7732NI-I4
$395
Detial
DS-7716NI-I4
$435
Detial
DS-7732NI-E4/16P
$355
Detial
DS-7716NI-E4/16P
$195
Detial
DS-7608NI-E2/8P
$300
Detial
DS-7732NI-E4
$115
Detial
DS-7616NI-E2
$85
Detial
DS-7608NI-E2
$75
Detial
DS-7608NI-E1
$70
Detial
DS-7604NI-E1
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO