សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :Promotion ពិសេស​ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅសំរាប់អតិថិជនដែលបានទិញ SamSung Note 8 លោកអ្នកនឹងបានឆ្នាំងសាក Wireless ភ្លាមៗ៕ ទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 ,010​ 515151 សូមអរគុណ​ ..

 

Dome camera Hikvison
$39
Detial
DS-2CE16D1T-ITM
$75
Detial
DS-2CE56D0T-VPIT3Z
$65
Detial
DS-2CE16F7T-ITZ
$39
Detial
DS-2CE56D7T-VPIR
$39
Detial
DS-2CE56D7T-IT3
$35
Detial
DS-2CE56D0T-ITM
$70
Detial
DS-2CE56D1T-VPIR3Z
$30
Detial
DS-2CE56DT-VPIR
$29
Detial
DS-2CE56D0T-IT3
$18
Detial
DS-2CE56D0T-ITP
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO