សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :​ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅលោកអ្នកដែលបានទិញទូរសព្ទ៏ Iphone Xs Max របស់ក្រុមហ៊ុន Singapore លោកអ្នកនឹងទទួលបានការ​ Free កាស Airpods ភ្លាមៗ ៕ Tell: 012 95 3333/010/011 51 51 51.

 

Dome camera Hikvison
$39
Detial
DS-2CE16D1T-ITM
$75
Detial
DS-2CE56D0T-VPIT3Z
$65
Detial
DS-2CE16F7T-ITZ
$39
Detial
DS-2CE56D7T-VPIR
$39
Detial
DS-2CE56D7T-IT3
$35
Detial
DS-2CE56D0T-ITM
$70
Detial
DS-2CE56D1T-VPIR3Z
$30
Detial
DS-2CE56DT-VPIR
$29
Detial
DS-2CE56D0T-IT3
$18
Detial
DS-2CE56D0T-ITP
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'timezonedb' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: