សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :​ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅលោកអ្នកអាច Pre-older Galaxy Note9 បាន បើលោកអ្នកមកដល់កន្លែងផ្ទាល់តំលៃអាចចចារបាន ៕​  Pre-older Oppo F9 ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅលោកអ្នកអាចទទួលបានកាដូរពិសេសដូចជា​: កាស​Bluetooth , Sim Smart , ជើងទ្រLive Video នឹង កាបូបស្ពាយពីក្រោយ​ ៕៕​ សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 ,010​ 515151 សូមអរគុណ​ ..

 

Dome camera Hikvison
$39
Detial
DS-2CE16D1T-ITM
$75
Detial
DS-2CE56D0T-VPIT3Z
$65
Detial
DS-2CE16F7T-ITZ
$39
Detial
DS-2CE56D7T-VPIR
$39
Detial
DS-2CE56D7T-IT3
$35
Detial
DS-2CE56D0T-ITM
$70
Detial
DS-2CE56D1T-VPIR3Z
$30
Detial
DS-2CE56DT-VPIR
$29
Detial
DS-2CE56D0T-IT3
$18
Detial
DS-2CE56D0T-ITP
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO