សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :Promotion ពិសេស​ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅសំរាប់អតិថិជនដែលបានទិញ SamSung Note 8 លោកអ្នកនឹងបានឆ្នាំងសាក Wireless ភ្លាមៗ៕ ទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 ,010​ 515151 សូមអរគុណ​ ..

 

HikVision
$495
Detial
DS-7332HGHI-SH
$395
Detial
DS-7324/HGHI-SH
$335
Detial
DS-7316/HGHI-SH
$225
Detial
DS-7216HUHI-F2/N
$125
Detial
DS-7208HUHI-F2/N
$115
Detial
DS-7208HUHI-F1/N
$80
Detial
DS-7204HUHI-F1/N
$150
Detial
DS-7216HQHI-F2/N
$90
Detial
DS-7208HQHI-F2/N
$138
Detial
DS-7216HQHI-F1/N
$80
Detial
DS-7208HQHI-F1/N
$60
Detial
DS-7204HQHI-F1/N
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO