សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថាGALAXY S10 បានមកដល់ហើយ​ លោកអ្នកអាចPre-order ចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភះឆ្នាំ2019នេះតទៅ Tell: 012 95 3333/010/011 51 51 51 សូមអរគុណ ៕

 

HikVision
$495
Detial
DS-7332HGHI-SH
$395
Detial
DS-7324/HGHI-SH
$335
Detial
DS-7316/HGHI-SH
$225
Detial
DS-7216HUHI-F2/N
$125
Detial
DS-7208HUHI-F2/N
$115
Detial
DS-7208HUHI-F1/N
$80
Detial
DS-7204HUHI-F1/N
$150
Detial
DS-7216HQHI-F2/N
$90
Detial
DS-7208HQHI-F2/N
$138
Detial
DS-7216HQHI-F1/N
$80
Detial
DS-7208HQHI-F1/N
$60
Detial
DS-7204HQHI-F1/N
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'timezonedb' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: