សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :ចាប់ពីថ្ងៃទី04 ដល់​ថ្ងៃទី2​2 ក្នុងខែកញ្ញានេះ​  លេាកអ្នកអាចកក់ Samsung Galaxy Note8 បាន ហើយលេាកអ្នកអាចទទួលទូរសព្ទ៏បាននៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញា  សូមជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញណប័ណ្ណ  ទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 .សូមអរគុណ​ 

 

Ipad
$920
Detial
iPad Pro 12.9( 2017)
$775
Detial
Apple iPad Pro 10.5 ( 2017 )
$850
Detial
Ipad pro 12.9
$570
Detial
Ipad pro 9.7
$460
Detial
Ipad air 2
$390
Detial
Ipad mini 4 wifi
$390
Detial
Ipad mini3
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO