សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :​ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅលោកអ្នកអាច Pre-older Galaxy S9+ បានមានFree Speaker តំលៃចាប់ពីតំលៃ100$ឡើងទៅ ,បើលោកអ្នកមកដល់កន្លែងផ្ទាល់តំលៃអាចចចារបាន សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 ,010​ 515151 សូមអរគុណ​ ..

 

Apple
$180
Detial
Ipad mini
$620
Detial
Iphone 7plus
$390
Detial
Iphone 6s+
$320
Detial
Iphone 6s
$330
Detial
Iphone 6+
$140
Detial
Iphone 5s
$130
Detial
Iphone 5
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO