សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :Promotion ពិសេស​ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅសំរាប់អតិថិជនដែលបានទិញ SamSung Note 8 លោកអ្នកនឹងបានឆ្នាំងសាក Wireless ភ្លាមៗ៕ ទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 ,010​ 515151 សូមអរគុណ​ ..

 

Apple
$180
Detial
Ipad mini
$620
Detial
Iphone 7plus
$390
Detial
Iphone 6s+
$320
Detial
Iphone 6s
$330
Detial
Iphone 6+
$140
Detial
Iphone 5s
$130
Detial
Iphone 5
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO