សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :ចាប់ពីថ្ងៃទី04 ដល់​ថ្ងៃទី2​2 ក្នុងខែកញ្ញានេះ​  លេាកអ្នកអាចកក់ Samsung Galaxy Note8 បាន ហើយលេាកអ្នកអាចទទួលទូរសព្ទ៏បាននៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញា  សូមជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញណប័ណ្ណ  ទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 .សូមអរគុណ​ 

 

Huawei
$329
Detial
Nova 2i
$699
Detial
P10 Plus
$530
Detial
P10
$579
Detial
Huawei P9 Plus
$469
Detial
Huawei P9
$229
Detial
P9 LITE
$185
Detial
GR5 MINI
$525
Detial
Mate 8
$530
Detial
P8 (Max)
$149
Detial
Y6 II
$149
Detial
Y5 II
$79
Detial
Y3 II 4G
$520
Detial
Huawei P8 (Gold)
$179
Detial
P8 Lite
$219
Detial
MediaPad T2 7.0 Pro
$159
Detial
MediaPad T1 8.0
$139
Detial
MediaPad T1 7.0 (16G)
$99
Detial
MediaPad T1 7.0 (8G)
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO