សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថាGALAXY S10 បានមកដល់ហើយ​ លោកអ្នកអាចPre-order ចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភះឆ្នាំ2019នេះតទៅ Tell: 012 95 3333/010/011 51 51 51 សូមអរគុណ ៕

 

Samsung
$170
Detial
Huawei G7
$170
Detial
Tabs2 v 9.7
$140
Detial
J5 2015
$240
Detial
A5 2016
$350
Detial
Note 5
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO