សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :​ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅលោកអ្នកអាច Pre-older Galaxy S9+ បានមានFree Speaker តំលៃចាប់ពីតំលៃ100$ឡើងទៅ ,បើលោកអ្នកមកដល់កន្លែងផ្ទាល់តំលៃអាចចចារបាន សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 ,010​ 515151 សូមអរគុណ​ ..

 

Nokia
$0
Detial
Nokia X8
$0
Detial
Nokia X1-01
$0
Detial
Nokia N9
$0
Detial
Nokia N8
$0
Detial
Nokia E72
$0
Detial
Nokia E66
$0
Detial
Nokia E5
$0
Detial
Nokia C5-03
$0
Detial
Nokia C2-01
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO