សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :ចាប់ពីថ្ងៃទី04 ដល់​ថ្ងៃទី2​2 ក្នុងខែកញ្ញានេះ​  លេាកអ្នកអាចកក់ Samsung Galaxy Note8 បាន ហើយលេាកអ្នកអាចទទួលទូរសព្ទ៏បាននៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញា  សូមជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញណប័ណ្ណ  ទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 .សូមអរគុណ​ 

 

Nokia
$0
Detial
Nokia X8
$0
Detial
Nokia X1-01
$0
Detial
Nokia N9
$0
Detial
Nokia N8
$0
Detial
Nokia E72
$0
Detial
Nokia E66
$0
Detial
Nokia E5
$0
Detial
Nokia C5-03
$0
Detial
Nokia C2-01
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO