សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :​ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅលោកអ្នកអាច Pre-older Galaxy S9+ បានមានFree Speaker តំលៃចាប់ពីតំលៃ100$ឡើងទៅ ,បើលោកអ្នកមកដល់កន្លែងផ្ទាល់តំលៃអាចចចារបាន សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 ,010​ 515151 សូមអរគុណ​ ..

 

Iphone
$890
Detial
8 Plus Red
$295
Detial
VIVO V9 ( Not Iphone )
$720
Detial
Iphone 8
$895
Detial
Iphone 8 plus ( warranty 1year )
$1050
Detial
Iphone X ( Warranty 1year )
$1040
Detial
Iphone X
$695
Detial
Iphone 8 plus
$780
Detial
Iphone7 Red
$850
Detial
Iphone7 plus Red
$705
Detial
Iphone7 plus
$430
Detial
Iphone7
$150
Detial
iPhone 6
$420
Detial
iPhone 6S rose gold
$420
Detial
iPhone 6 Plus
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO