សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :Promotion ពិសេស​ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅសំរាប់អតិថិជនដែលបានទិញ SamSung Note 8 លោកអ្នកនឹងបានឆ្នាំងសាក Wireless ភ្លាមៗ៕ ទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 ,010​ 515151 សូមអរគុណ​ ..

 

Iphone
$895
Detial
Iphone 8 ( warranty 1year )
$900
Detial
Iphone 8 plus ( warranty 1year )
$1120
Detial
Iphone X ( Warranty 1year )
$0
Detial
New Promotion
$1055
Detial
Iphone X
$860
Detial
Iphone 8 plus
$730
Detial
Iphone 8
$780
Detial
Iphone7 Red
$850
Detial
Iphone7 plus Red
$725
Detial
Iphone7 plus
$550
Detial
Iphone7
$415
Detial
iPhone 6S Plus Rose gold
$420
Detial
iPhone 6S rose gold
$420
Detial
iPhone 6 Plus
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO