សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :​ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅលោកអ្នកអាច Pre-older Galaxy Note9 បាន បើលោកអ្នកមកដល់កន្លែងផ្ទាល់តំលៃអាចចចារបាន ៕​  Pre-older Oppo F9 ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅលោកអ្នកអាចទទួលបានកាដូរពិសេសដូចជា​: កាស​Bluetooth , Sim Smart , ជើងទ្រLive Video នឹង កាបូបស្ពាយពីក្រោយ​ ៕៕​ សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 ,010​ 515151 សូមអរគុណ​ ..

 

Samsung
$260
Detial
J7 Duo
$169
Detial
J4
$199
Detial
J6
$275
Detial
J8
$268
Detial
A6
$345
Detial
A6 plus
$498
Detial
A8 star
$580
Detial
Galaxy S9 Plus
$650
Detial
Galaxy S9
$130
Detial
J2 Pro
$175
Detial
J7 Core
$520
Detial
A8 plus ( 2018 )
$410
Detial
A8 ( 2018 )
$239
Detial
J7 Prime ( ?? 7 )
$338
Detial
Galaxy J7 plus
$168
Detial
Galaxy J3 pro
$279
Detial
Galaxy J5 pro
$290
Detial
J7 pro
$460
Detial
Galaxy Note FE(Fan Edition)
$630
Detial
Note 8
$275
Detial
Samsung Gear 360 (2017)
$135
Detial
Galaxy J2 Prime
$279
Detial
Galaxy J5 pro
$319
Detial
Galaxy J7 pro
$83
Detial
J1 mini prime
$739
Detial
Galaxy S8
$480
Detial
Galaxy S8 plus
$475
Detial
Galaxy C9 pro
$370
Detial
A7( 2017)
$255
Detial
A5 2017
$215
Detial
A3 2017
$405
Detial
Tab S2 VE 8.0
$175
Detial
Tab A 7.0 (2016)
$190
Detial
A9 Pro (16 )
$425
Detial
A7 2016
$285
Detial
A3 2016
$122
Detial
J2 prime
$189
Detial
J5 prime
$259
Detial
J7 prime
$220
Detial
J5 2016
$265
Detial
J7 2016
$650
Detial
S7 edge
$425
Detial
A7 (2016) Free Bag
$285
Detial
A3 (2016) Free Bag
$355
Detial
A5 (2016) Free bag
$460
Detial
Galaxy Tab S2 VE 9.7
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO