សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :Promotion ពិសេស​ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅសំរាប់អតិថិជនដែលបានទិញ SamSung Note 8 លោកអ្នកនឹងបានឆ្នាំងសាក Wireless ភ្លាមៗ៕ ទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 ,010​ 515151 សូមអរគុណ​ ..

 

Samsung
$553
Detial
A8 plus ( 2018 )
$453
Detial
A8 ( 2018 )
$0
Detial
Big Promotions
$0
Detial
Big Promotion
$235
Detial
J7 Prime
$399
Detial
Galaxy J7 plus
$209
Detial
Galaxy J3 pro
$279
Detial
Galaxy J5 pro
$319
Detial
J7 pro
$599
Detial
Galaxy Note FE(Fan Edition)
$919
Detial
Note 8
$275
Detial
Samsung Gear 360 (2017)
$135
Detial
Galaxy J2 Prime
$279
Detial
Galaxy J5 pro
$319
Detial
Galaxy J7 pro
$165
Detial
On7
$83
Detial
J1 mini prime
$739
Detial
Galaxy S8
$819
Detial
Galaxy S8 plus
$475
Detial
Galaxy C9 pro
$450
Detial
A7 2017
$395
Detial
A5 2017
$285
Detial
A3 2017
$405
Detial
Tab S2 VE 8.0
$175
Detial
Tab A 7.0 (2016)
$520
Detial
A9 Pro
$425
Detial
A7 2016
$285
Detial
A3 2016
$135
Detial
J2 prime
$189
Detial
J5 prime
$259
Detial
J7 prime
$220
Detial
J5 2016
$265
Detial
J7 2016
$650
Detial
S7 edge
$425
Detial
A7 (2016) Free Bag
$285
Detial
A3 (2016) Free Bag
$355
Detial
A5 (2016) Free bag
$460
Detial
Galaxy Tab S2 VE 9.7
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO