សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :​ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅលោកអ្នកអាច Pre-older Galaxy S9+ បានមានFree Speaker តំលៃចាប់ពីតំលៃ100$ឡើងទៅ ,បើលោកអ្នកមកដល់កន្លែងផ្ទាល់តំលៃអាចចចារបាន សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 ,010​ 515151 សូមអរគុណ​ ..

 

Nokia
$229
Detial
Nokia 6
$193
Detial
Nokia 5
$143
Detial
Nokia 3
$48
Detial
Nokia 3310
$58
Detial
Nokia 230
$35
Detial
Nokia 150
$39
Detial
Nokia 216
$22
Detial
Nokia 105
$35
Detial
Nokia 215 Dual SIM
$0
Detial
Nokia 220
$0
Detial
Nokia 208
$0
Detial
Nokia Lumia 730
$55
Detial
Nokia Lumia 530
$459
Detial
Sony Z3 Compact
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO