សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :ចាប់ពីថ្ងៃទី04 ដល់​ថ្ងៃទី2​2 ក្នុងខែកញ្ញានេះ​  លេាកអ្នកអាចកក់ Samsung Galaxy Note8 បាន ហើយលេាកអ្នកអាចទទួលទូរសព្ទ៏បាននៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញា  សូមជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញណប័ណ្ណ  ទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 .សូមអរគុណ​ 

 

Nokia
$229
Detial
Nokia 6
$193
Detial
Nokia 5
$143
Detial
Nokia 3
$48
Detial
Nokia 3310
$58
Detial
Nokia 230
$35
Detial
Nokia 150
$39
Detial
Nokia 216
$22
Detial
Nokia 105
$35
Detial
Nokia 215 Dual SIM
$0
Detial
Nokia 220
$0
Detial
Nokia 208
$0
Detial
Nokia Lumia 730
$55
Detial
Nokia Lumia 530
$459
Detial
Sony Z3 Compact
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO